เครื่องดนตรียูซอม 3 ชิ้น

เครื่องดนตรีUSOM : คุณเชาวรัตน์ จิตต์ว่องไวอนุรักษ์ไว้ตามที่ได้เรียนรู้จากศ.นพ.สุด แสงวิ

   

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ อดีตผู้อำนวยการกองวางแผนสาธารณสุข ผู้มีส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงไป

aaaaa
 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

แวดวงงานสังคมและสุขภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว คือ"คุณพ่อเสม"

|